Tutorial web storage – aplikacje przechowujące dane lokalnie

Poziom średnio-zaawansowany

Dziś zaprezentujemy tutorial o tworzeniu prostej aplikacji web, która przechowuje dane w localStorage. Będzie on mogła zapisywać i przechowywać ustawienia dotyczące swojego wyglądu.

Przejdźmy zatem do dzieła.

Tutorial web storage

1. Zacznijmy od dodania biblioteki jQuery oraz prostych stylów CSS dla elementów UI:

...

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js">
</script>

<style>
#main {
 border: solid 1px #00e; 
 margin: 0 auto; 
 padding: 5px; 
 text-align: center; 
 width: 33%; 
}
</style>
...

2. Stwórzmy prosty formularz w sekcji body:

<body>
 <section id="main">
  <form onsubmit="javascript:storeSettings()">
   <label>Select font size: </label><br />
   <input id="your_font" type="number" max="50" min="5" 
    value="14">
   <br />

   <label>Select border size: </label><br />
   <input id="your_border" type="number" max="10" min="1" 
    value="1">
   <br />

   <label>Select color for background: </label><br />
   <input id="your_color" type="color" value="#ffffff">
   <br />

   <p>
    <input type="submit" value="Save settings">
    <input onclick="removeSettings()" type="reset" 
     value="Remove settings">
   </p>
  </form>
 </section>
</body>

Teraz możemy przejść do programowania funkcji obsługi w JavaScript.

3. Napiszmy funkcję pobierającą dane z UI i zapisującą je w localStorage:

function storeSettings() {
 if ('localStorage' in window && 
  window['localStorage'] !== null) {
  try {
   var your_color = $('#your_color').val();
   var your_font = $('#your_font').val();
   var your_border = $('#your_border').val();

   localStorage.setItem('bgcolor', your_color);
   localStorage.setItem('fontsize', your_font);
   localStorage.setItem('border', your_border);
  } catch (e) {
   alert('An error occured');
  }
 } else {
  alert('Sorry, your browser must have localStorage support');
 }
}

Funkcja wpierw sprawdza czy localStorage jest dostępny w przeglądarce.

4. Dodajmy funkcję pomocniczą, która ustawia wartości domyślne:

function setDefaults() {
 document.body.style.backgroundColor = '#ffffff';
 document.body.style.fontSize = '14px';
 $('#main').css('border', 'solid 1px #00e');
 
 $('#your_color').val('#ffffff');
 $('#your_font').val('14');
 $('#your_border').val('1');
}

Jako że wartości domyślne ustawiać będziemy w więcej niż jednym miejscu w kodzie, warto mieć tę czynność zapisaną w osobnej funkcji.

5. Oprogramujmy przycisk „Remove settings”:

function removeSettings() {
 localStorage.removeItem('bgcolor');
 localStorage.removeItem('fontsize');
 localStorage.removeItem('border');

 setDefaults();
}

Funkcja ta usuwa nasze dane zapisane w localStorage.

6. Zakończmy całość funkcją, która pobiera ustawienia z localStorage (lub ustawia domyślnie, gdy ich brak) i ustawia je dla elementów UI naszej małej aplikacji:


function useSettings() {
 if (localStorage.length != 0) {
  document.body.style.backgroundColor = 
   localStorage.getItem('bgcolor');

  var font_size = localStorage.getItem('fontsize');
  document.body.style.fontSize = font_size + 'px';

  var border_size = localStorage.getItem('border');
  $('#main').css('border', 'solid ' + border_size + 'px #00e');

  $('#your_color').val(localStorage.getItem('bgcolor'));
  $('#your_font').val(font_size);
  $('#your_border').val(border_size);

 } else {
  setDefaults();
 }
}

$(document).ready(function() {
 useSettings()
});

Funkcja ustawia style a także wartości dla elementów input. Na końcu wywołaliśmy ją automatycznie – tutaj w zdarzeniu ready dokumentu.


I to wszystko. Demo online dostępne tutaj:

http://directcode.eu/samples/web-storage-demo-ui-app-full.html

a cały przykład także na GitHub:

https://github.com/dominik-w/js_html5_com/blob/master/web-storage-demo-ui-app-full.html

Podsumowanie

Przykład został przetestowany w solidnych przeglądarkach (FF, Chrome), działa bardzo dobrze. Jest to dość interesujące podejście do personalizowanej aplikacji Web, a wszystko dzięki localStorage.

Miłej zabawy!

Możesz skomentować leave a response, lub podać trackback z własnej strony.