Tutorial jQuery Mobile: aplikacja z Google Maps

Poziom średnio-zaawansowany

Dziś mały tutorial z praktycznym przykładem pokazującym jak korzystać z map Google w aplikacji jQuery Mobile.

Tutorial jQuery Mobile – praca z Google Maps

Tworzymy zatem naszą aplikację, a zaczniemy od dołączenia potrzebnych plików. Oprócz jQuery i jQuery Mobile, potrzebujemy dołączyć skrypt z kodem JavaScript, w którym zaimplementujemy naszą obsługę map. Ponadto potrzebujemy skryptów Google Maps API:

<script type="text/javascript" src="jqm_maps_app.js"></script>
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">
</script>

Zdefiniujmy także style, które rozciągną mapę na całej stronie:

#map-page, #map-area { width: 100%; height: 100%; padding: 0; }

Następnie dodajemy kod HTML strony (page), na której będzie umieszczona mapa:

<div data-url="map-page" data-role="page" id="map-page">
 <div data-role="header" data-theme="a">
  <h1>Maps App</h1>
 </div>
 <div role="main" class="ui-content" id="map-area">
  <!-- map will be here -->
 </div>
</div>

Zajmijmy się teraz właściwym kodem JavaScript.

W naszym pliku jqm_maps_app.js umieszczamy kod jak poniżej:


$(document).on("pageinit", "#map-page", function() {
  var defaultLatLng = new google.maps.LatLng(52.5242680, 
    13.4062900); // default: Berlin
  
  drawMap(defaultLatLng); // show default map
  
  function drawMap(latlng) {
    var myOptions = {
      zoom: 10,
      center: latlng,
      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    
    var map = new google.maps.Map(document.
      getElementById("map-area"), myOptions);
    
    // add an overlay to the map
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: latlng,
      map: map,
      title: "Hello!"
    });
  }
});

Przykład działania kodu:

jquery_mobile_app_tutorial_berlin

Kod obsługuje zdarzenie $(document).on(„pageinit”, …), w którym najpierw ustawiamy domyślną długość i szerokość geograficzną.

Następnie wywołujemy funkcję drawMap(), która centruje widok mapy na punkcie reprezentowanym przez te współrzędne. W samej funkcji natomiast następuje ustawienie opcji mapy, narysowanie jej na zadanym elemencie HTML oraz dodanie markera.

W przykładzie domyślnie podane są współrzędne Berlina. Takie informacje można bez problemu znaleźć w Google.


Detekcja współrzędnych

Możemy także zaprogramować próbę pobrania lokalizacji użytkownika.

Wystarczy tę linijkę:

drawMap(defaultLatLng); // show default map

zastąpić poniższym kodem:

...
if (navigator.geolocation) {
 function success(pos) {
  // location found - show map with these coordinates
  drawMap(new google.maps.LatLng(pos.coords.latitude, 
   pos.coords.longitude));
 }

 function fail(error) {
  drawMap(defaultLatLng); // failed - show default map
 }

 // find the user's current position; cache the location for 
 // 5 minutes, timeout after 6 seconds
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, 
  fail,
  { maximumAge: 500000,
   enableHighAccuracy: true,
   timeout: 6000 
  });
} else {
 drawMap(defaultLatLng); // no geolocation support
}


Kod ten odczytuje bieżącą lokalizację użytkownika, jeżeli jest to możliwe.

I to właściwie wszystko. Na mapach Google możemy operować dowolnie, według możliwości udostępnianych przez API.

Przykład online dostępny tutaj:

http://directcode.eu/samples/jquery_mobile_maps/jqm_maps_app.html

Źródła do pobrania:

http://directcode.eu/samples/jquery_mobile_maps/jquery_mobile_maps.zip

Zasoby

Google Maps documentation:

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/basics.html

Geolocation documentation:

http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html

Podsumowanie

W poprzednich artykułach poznaliśmy możliwości oferowane przez jQuery Mobile. Ten mały tutorial pokazuje, jak dobrze biblioteka ta współpracuje z mapami Google.

Dziękuję za uwagę.

Możesz skomentować leave a response, lub podać trackback z własnej strony.