Mini porady JavaScript i jQuery II

Program control

Poziom średnio-zaawansowany

OK! Pora na kolejne szybkie porady JavaScript i jQuery. Dziś co nieco o Fancybox plugin, checkboxach i parsowaniu linków w tekście.

Porady JavaScript i jQuery

Do rzeczy.

1. Wysyłanie formularza warunkowo – tylko jeśli użytkownik zaznaczył checkbox (np. akceptuję regulamin).

Oczywiście chodzi o walidację w JS / jQ, bez użycia języka takiego jak PHP.

Mamy sobie nasz checkbox:

<div class="error">Please accept the TOS!</div>

<input type="checkbox" name="terms" id="terms" value="1" />
<label style="display: inline;" for="terms">I agree ... </label>

oraz formularz:


<form id="submit-form" action="index.php" method="post">
 <input type="hidden" name="hidden" value="1" />
 <input type="text" id="name" />

 ... other inputs ...

 <input type="submit" id="submit-button" value="Send" />

</form>

Walidacja jest bardzo prosta to zaimplementowania używając jQuery. Sprawdzamy czy interesujący nas checkbox został zaznaczony. Jeśli nie – zapobiegamy wysłaniu formularza (domyślnej akcji, e.preventDefault()) oraz pokazujemy komunikat błędu. Jeśli zaznaczono, chowamy komunikat błędu, oraz dodatkowo ustawiamy przycisk Submit na disabled, aby użytkownik nie wysłał tego formularza więcej niż 1 raz.

Kod JS:

$('#submit-form').bind('submit', function (e) {
 var terms = $('#terms').is(':checked');

 if (terms !== true) {
  e.preventDefault();
  $(".error").show();
 } else {
  $(".error").hide();
  $('#submit-button').attr("disabled", true);
 }
});

2. Jak zablokować możliwość zamknięcia Fancybox?

Za pewne od czasu do czasu w projekcie mamy do zrobienia dialog, na którym wyświetlamy informacje oraz być może wymagamy od użytkownika podania jakiejś informacji lub kliknięcia na jeden z przycisków, aby określić dalszą akcję do wykonania.

Czasami jest wymaganie, aby użytkownik nie mógł takiego dialogu zamknąć. Oto przykład jak to zrobić w użyciem Fancybox:

$.fancybox({
 // hide close Btn
 closeBtn : false,
 // prevents closing when clicking INSIDE fancybox
 closeClick : false,
 helpers   : { 
  // prevents closing when clicking OUTSIDE fancybox
  overlay : { closeClick: false } 
 },
 keys : {
  close: null
 },

 'padding': 0,
 'width':  760,
 'height':  600,
 
 // show the content of element
 content: $('#our-div-with-content').show()
});
    

Co robi ten kod? Zapobiega zamknięciu Fancybox poprzez:

– brak przycisku „Close”

– brak zamknięcia dialogu po kliknięciu poza nim, gdzieś na stronie

– brak reakcji na przycisk Escape

Tym samym użytkownik nie będzie miał możliwości zamknięcia wyświetlonego Fancybox.

Wydawnictwo Strefa Kursów

3. JavaScript i klikalne linki w tekście

Jak przetworzyć tekst w JS, aby zamienić w nim wszystkie adresy na klikalne linki? Z pomocą przyjdą nam wyrażenia regularne.

Będąc przy temacie, zobaczmy jak to zrobić w PHP – przykładowo:

//'<a class="'.$class.'" href="//$3" target="'.$target.'">$1$3</a>', 
function make_links($string) {
 return preg_replace(
 '%(https?|ftp|mailto)://([-A-Z0-9./_*?&;=#]+)%i',
 '<p><a target="blank" rel="nofollow" href="$0"><u>$0</u></a></p><br>', $string);
}

Wróćmy jednak do JavaScript. Zdefiniujemy kilka wyrażeń regularnych, aby obsłużyć nie tylko Urle do stron, ale także ftp i mailto:


function processLinksInText(text) {

 // http://, https://, ftp://
 var urlPattern = /\b(?:https?|ftp):\/\/[a-z0-9-+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[a-z0-9-+&@#\/%=~_|]/gim;

 // www., http:// or https://
 var pseudoUrlPattern = /(^|[^\/])(www\.[\S]+(\b|$))/gim;

 // e-mail
 var emailAddressPattern = /(([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@[a-zA-Z_]+?(?:\.[a-zA-Z]{2,6}))+/gim;

 return text
  .replace(urlPattern, '<a target="_blank" href="$&">$&</a>')
  .replace(pseudoUrlPattern, '$1<a target="_blank" href="http://$2">$2</a>')
  .replace(emailAddressPattern, '<a target="_blank" href="mailto:$1">$1</a>');
}

Po prostu trzeba zdefiniować poprawne wyrażenia regularne, następnie dla każdego wywołujemy metodę .replace().

Do poczytania także:

http://stackoverflow.com/questions/37684/how-to-replace-plain-urls-with-links


Podsumowanie

To tyle na dziś. Kolejne drobne porady dotyczące rozwiązań problemów które możemy spotkać w trakcie realizacji naszych projektów.

Możesz skomentować leave a response, lub podać trackback z własnej strony.