Język JavaScript w pigułce – słowa kluczowe. Podstawy część 1.

JavaScript

Poziom podstawowy

Witam w pierwszej części artykułów o samych podstawach JavaScript. Chcę tutaj opisać rzeczy potrzebne początkującym do jak najszybszego rozpoczęcia programowania.

Na pierwszy ogień pójdą słowa kluczowe JavaScript. Nie piszę tutaj o historii języka – mimo że jest ciekawa – koncentruję się bardziej na praktyce.

Poniżej znajduje się lista słów zarezerwowanych w języku JavaScript. Wiele z nich (te oznaczone gwiazdką – *) jest zarezerwowana w celu przyszłej zgodności.

Mówiąc krótko – wiele z tych oznaczonych słów będzie oficjalnie używane dopiero w przyszłych wersjach języka, choć pewnie wcale tak długo nie będziemy na to czekać. Te nowe słowa są dobrze znane programistom Java.

Oto pełna lista:

abstract (*)as (*)boolean
breakbytecase
catchcharclass (*)
continueconst (*)debugger (*)
defaultdeletedo
doubleelseenum (*)
export (*)extends (*)false
finalfinallyfloat
forfunctiongoto (*)
ifimplements (*)import (*)
ininstanceofint
interface (*)is (*)long
namespace (*)native (*)new
nullpackage (*)private (*)
protected (*)public (*)return
shortstatic (*)super (*)
switchsynchronized (*)this
throwthrows (*)transient (*)
truetrytypeof
use (*)varvoid
volatile (*)whilewith

Kwestia osadzania skryptów w kodzie strony

Kilka słów o sposobach osadzania skryptów.

Zgodnie z XHTML:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  document.write("Hello!");
//]]>
</script>

Zgodnie z HTML:

<script language="JavaScript">
 <!--
  document.write("Hello!");
 -->
</script>

Natomiast dołączenie kodu z zewnętrznego pliku .js wygląda następująco:

<script type="text/javascript" src="nazwa.js"></script>

// lub z zewnętrznego źródła
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>

 
Teraz należało by wspomnieć o obiektach w JS, jako że język choć miejscami odbiega od innych języków typowo obiektowych, mocno na obiektach bazuje.

Główne obiekty w JavaScript

– location – Wewnątrz tego obiektu przechowywane są informacje o położeniu aktualnej strony, w tym pełny adres i jego poszczególne elementy(domena, port, protokół i inne).

– history – Znajdziemy tutaj adresy wszystkich witryn odwiedzonych podczas bieżącej sesji. Obiekt udostępnia także metody zmiany aktualnej strony (nawigacja).

– document – Kolekcja informacji o aktualnej stronie WWW (dokumencie). Informacje dotyczą wszystkich elementów, jak obrazki, linki (hiperłącza), formularze i ich elementy, wygląd elementów, i tak dalej. Można by rzec: wszystko o bieżącym dokumencie.

– form – Ten obiekt zawiera informacje o formularzach umieszczonych na aktualnej stronie. Daje dostęp do obiektów umieszczonych na formularzu (pola, listy, przyciski, itd) oraz udostępnia metody do obsługi tych elementów.

– navigator – Odwołuje się do samej przeglądarki.

– window – Jest to obiekt reprezentujący całe okno. Będziemy nim często manipulować, jako że obiekty window i document są intensywnie używane w kodach JS.

Właściwości i metody (oraz słowo o funkcjach)

Te dwa rodzaje zasobów są dostępne w obiektach.

Właściwości (properties) – są to zmienne przechowujące wartości opisujące obiekt, nad którym pracujemy. Odwołanie do właściwości przebiega według schematu:

obiekt.wlasciwosc

Przykład – obiekt document zawiera właściwość title, określającą tytuł dokumentu:

alert(document.title);

 
Metody (methods) – są to polecenia programistyczne, krótko mówiąc funkcje, ale skojarzone bezpośrednio z konkretnym obiektem. Zwykłe funkcje natomiast nie są skojarzone z żadnym obiektem. To jest właśnie zasadnicza różnica między nimi.

Przykład – obiekt document zawiera metodę umożliwiającą wypisanie tekstu na stronie:

document.write("Piszę!");

Inny popularny przykład to użycie metody go() aby cofnąć się stronę wstecz:

<a href="javascript:history.go(-1)">Wstecz</a>

 
Funkcje
Jak już wspomniałem metody powiązane są w obiektem, zwykłe funkcje istnieją samodzielnie, co pokazuje poniższy prosty przykład funkcji (i przy okazji instrukcji warunkowej):

function prostaFunkcja(a, b) {
  if (a > b)
    return a;
  else 
    return b;
}

// wywołanie i wyświetlenie funkcją alert()
alert(prostaFunkcja(5, 10));

W następnej części zagłębimy się w zagadnienia takie jak funkcje i zdarzenia.

Możesz skomentować leave a response, lub podać trackback z własnej strony.