Zgłębiamy Adobe AIR. Okna, menu i żądania XHR.

Adobe AIR

Poziom średnio-zaawansowany

Po omówieniu podstaw Adobe AIR, pora na kolejny artykuł. Będzie on o obsłudze okien i elementów menu, a także o żądaniach XHR w Adobe AIR (jako że możemy korzystać z zalet AJAX’a także w AIR).

Obsługa okien w Adobe AIR

Tworzenie okna wygląda właściwie tak samo jak to ma miejsce w klasycznym JavaScript.

Przykład – tworzenie okna:

function createWindow() {
  window.open("zawartosc.html", "Okno", "height=300, width=300");
}
createWindow();

Adobe AIR idzie o krok dalej, dając nam Native Windows z możliwością ich dostosowywania. Obrazuje to kolejny przykład.

function createNativeWindow() {
  // opcje okna:
  var options = new air.NativeWindowInitOptions();

  // rozmiar i położenie okna:
  var rect = new air.Rectangle(20, 20, 300, 250);

  // stwórz okno:
  popup = air.HTMLLoader.createRootWindow(true, 
    options, false, rect);

  // załaduj treść:
  var page = air.File.applicationDirectory
    .resolvePath('zawartsc.html');

  popup.load(new air.URLRequest(page.url));
}
createNativeWindow();

Możemy dostosowywać opcje okna używając dedykowanych metod; w przykładzie pokazano także jak wczytać zawartość z zewnętrznego pliku (zawartosc.html).

Przy okazji możemy zobaczyć jak wygląda odwołanie się do systemu plików w AIR:

var page = air.File.applicationDirectory
  .resolvePath('zawartsc.html');

popup.load(new air.URLRequest(page.url));

Dostosowywanie przycisków okna

Jedną z wielu możliwości jest definiowanie własnych przycisków sterowania oknem (min, max, close).

Przykład:

CSS

.button {
  position: absolute;
  top: 5px;
  font-family: monospace;
  color: #900;
  font-size: 12px;
}

#close {
  width: 80px;
  right: 0px;
}

#min {
  width: 40px;
  right: 80px;
}

#max {
  width: 40px;
  right: 120px;
}

HTML

<button id="close" onclick="win.close();">Zamknij</button>
<button id="min" onclick="win.minimize();">Min</button>
<button id="max" onclick="win.maximize();">Max</button>

Dodatkowo możemy obsłużyć też przeciąganie i zmianę rozmiaru okna dodając elementy jak przedstawione poniżej:

<span id="move" onmousedown="win.startMove();">Przesuń</span>
<span id="resize" onmousedown="win.startResize (air.NativeWindowResize.BOTTOM_RIGHT);"> Rozmiar</span>

Tworzenie menu w aplikacjach AIR

To zadanie jest równie proste jak tworzenie okien.

Ogólnie definiujemy funkcje obsługi menu, np.:

function doExit(e) {
  air.NativeApplication.nativeApplication.exit();
}

Następnie tworzymy menu bazowe:

var rootMenu = new air.NativeMenu();

oraz podmenu:

var fileMenu = new air.NativeMenu();

i dodajemy element do podmenu wraz z nazwą funkcji obsługi:

var exit = new air.NativeMenuItem('Zakończ');
exit.addEventListener(air.Event.SELECT, doExit);
fileMenu.addItem(exit);

Źródła przykładu jako projekt Aptany do pobrania tutaj.

W tym przykładowym projekcie znajdziemy także przykład definiowania skrótów klawiszowych a także kwestii zależnych od systemu operacyjnego.


XMLHttpRequest (XHR)

Adobe AIR ma tę zaletę, że możemy korzystać z rzeczy już opracowanych dla JavaScript. Możemy zatem próbować migrować opracowane przez nas na potrzeby innych projektów kody, jak i używać sprawdzonych rozwiązań, takich jak biblioteki typu jQuery, czy w ogóle technologia AJAX.

I to właśnie obrazuje kolejny przykład – wykonanie żądania XHR w Adobe AIR:

var xmlhttp;

function appLoad() {
  var url = "http://javascript-html5-tutorial.pl/";
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.open("GET", url, true);
  xmlhttp.onreadystatechange=function() {
    if (xmlhttp.readyState == 4) {
      alert(xmlhttp.responseText);
    }
  }
  xmlhttp.send(null)
}

Powinien wyglądać znajomo.

Podsumowanie

Powiedzieliśmy o obsłudze okien, menu a także XHR. Poszerza to naszą wiedzę o możliwościach oferowanych przez środowisko Adobe AIR.

Dociekliwym polecam dokumentację na stronie Adobe AIR.

Możesz skomentować leave a response, lub podać trackback z własnej strony.