Posty otagowane ‘klasy’

JavaScript OOP

Programowanie obiektowe w JavaScript. OOP część 1.

Witam w 1. z dwóch części artykułów o programowaniu obiektowym (OOP) w JavaScript. Temat jest właściwie niezbędny dla zgłębienia tajników tego języka. Programowanie obiektowe w JavaScript JavaScript jest językiem obiektowym, mimo iż zarzuca mu się brak pewnych elementów typowych dla języków programowania obiektowego – OOP – przynajmniej w obecnych implementacjach JavaScriptu. Przejdźmy do konkretów. Prawie […]